Gemensam ansökan till högskolor 2018

“Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018, ansökningstid 2, 14.3.2018 kl 08:00—28.3.2018 kl 15:00.’
01.02.2018

Ansökan till högskolor och universitet sker med en blankett där man fyller i högst sex studieplatser som man önskar komma in på. Här kan du fylla i ansökningblankett.
I ansökningblanketten ska ansökningsmålen sättas i prioritetsordning.

Ansökningen kan ske i flera steg och kan omfatta till exempel lämplighetsprov, intervjuer och ett antagningsprov. Antagningsgrunderna annonseras tidigt: till exempel vilka böcker som ska läsas inför provet och om man ska göra någon förhandsuppgift innan ansökan.

Du kan ta emot endast en studieplats i vårens gemensamma ansökan till högskolor. Studieplatsen kan tas emot antingen bindande eller villkorligt. Om du tar emot studieplatsen villkorligt, kan du fortfarande bli antagen från reservplats till en utbildning som du prioriterat högre i din ansökan.

Ytterligare information on gemensam ansökan till högskolor

Se videon om hur man söker till högskolor