Fråga unga, de har färska idéer och synpunkter

“Fråga unga, de har färska idéer och synpunkter – Justimusfilms uppmuntrar till att påverka.’
26.10.2015

”Unga är inte nödvändigtvis medvetna om olika sätt att påverka i frågor som berör dem. Förutom information behöver unga också kunskap om hur de kan uttrycka och motivera sina åsikter för att få sin röst hörd”, berättar planerare Merja-Maaria Oinas från Koordinaatti. ”Ungasidéer.fi ger unga möjligheten att uttrycka sina idéer om hur samhället kan förbättras på olika sätt, t.ex. i form av bilder eller video”, fortsätter Oinas.

Ungasidéer.fi är en webbtjänst för medborgarinflytande som syftar till att föra unga närmare det gemensamma beslutsfattandet och uppmuntra dem att ta initiativ och tillägna sig en aktiv roll i samhället. I tjänsten kan unga lägga fram egna förslag samt kommentera och stöda andras idéer.

Webbtjänstens frontfigur offentliggörs under Demokrativeckan den 12–18 oktober. Tjänsten ska frontas av sketch- och humorrap-kollektivet Justimusfilms som nått stor popularitet bland unga. Gruppen uppmuntrar unga att delta och påverka och berättar vad unga kan göra för att påverka i samhället.

Justimusfilms vloggar om Ungasidéer.fi (på finska): https://youtu.be/DlA2SBjvj8Y.

Den som frågar vill också lyssna

Ungasidéer.fi är en kanal för unga, men också ett sätt för organisationer att lyfta fram ärenden för att höra ungas utvecklingsförslag. I tjänsten kan olika instanser som arbetar med unga lägga fram idéer och frågor som de önskar att unga kommenterar och tar ställning till. Ungasidéer.fi gör det möjligt att kontakta unga och engagera dem i beslutsfattandet oberoende av tidpunkt eller hemort.

Webbtjänsten kan tas i bruk av till exempel kommuner och olika kommunala enheter, skolor och läroverk, organisationer och olika påverkansgrupper för unga. Även organisationer som verkar på riksomfattande nivå kan använda tjänsten.

Ungasidéer.fi hör till justitieministeriets riksomfattande elektroniska demokratitjänster: www.demokrati.fi. Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti samordnar tjänsten, ger användarstöd och ansvarar för tjänstens marknadsföring.

Läs mer om tjänsten på adressen www.ungasideer.fi

Ytterligare upplysningar:

Merja-Maaria Oinas,
planerare vid Koordinaatti – Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
tfn 044 703 8303, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en avgiftsfri och riksomfattande kanal för påverkan för unga, organisationer och aktörer som arbetar med unga. Tjänsten tillhandahålls av Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti i samarbete med justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Den tvåspråkiga tjänsten hör till justitieministeriets elektroniska demokratitjänster (www.demokrati.fi).