Fråga när de egna svaren inte räcker till!

“Vill du fråga någonting? Eller undrar någon om samma saker som jag? Ungdomsliv.fi Frågor-spalt är för ungdomarnas frågor.’
Vill du fråga någonting? Eller undrar någon om samma saker som jag? 
Ungdomsliv.fi Frågor-spalt är för ungdomarnas frågor. Du kan lämna en fråga anonymt, det signatur som du själv bestämmer publiceras. Frågorna besvaras av ungdomsinformatörer och sakkunniga innom fem dagar. Du kan även läsa och kommentera på andras frågor, om de har inte märkt privat.
 
Frågorna är uppdelade i olika teman. Via olika teman kan du läsa frågor och svar. Om du hittar inte svar i din fråga kan du ställa din egen fråga via Ställa egen fråga-knappen (http://www.ungdomsliv.fi/stall-en-fraga). Principen är att respektera alla användare, samt en vänlig atmosfär. Annan kränkande, olämpligt och olämpliga frågor, kan foruminlägg tas ur bruk av administratören. Var och en ansvarar för sin egen fråga, du får inte uppträda som en annan person. Publicera inte dina enga eller andra personers information, såsom e-post, telefonnummer eller adress.
 
När du ställer din egen fråga skriv in din signatur och välj åldersgrupp, kön och ort. Ort och kön visas endast till dem som svarar i frågorna. Du ska även ge din fråga en rubrik och välja vilken kategori du tycker att din fråga hör under. Du kan också ställa din fråga som en privat fråga. Då visas frågan endast för administratörer och du får din svar via e-post.