Här hittar du frågor, kommentarer och svar som gäller Trafikens spelregler. Om du inte hittar svaret i dina frågor, kan du skicka din fråga genom Ställ egna frågor -knappen. Frågorna besvaras av ungdomsinformations- och rådgivnings handledare och olika sakkunniga. Din fråga besvaras inom fem arbetsdagar. Du kan lämna en fråga anonymt. Även andra läsare har möjlighet att lämna kommentarer på din fråga. Du kan också fråga privat, då syns inte frågan offentligt på spalten utan du får svar per e-post.

isbana

köra på isbana?
ska bilen vara besiktad,försäkrad?
vad gäller?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej

I Finland finns det terrängtrafiklag (22.12.1995/1710, www.finlex.fi). Nedan finns några grundläggande uppgifter.

"3 §: I denna lag avses med 1) motordrivet fordon ett fortskaffningsmedel som rör sig med maskinkraft och som färdas på marken eller på isen eller som vid färden har kontakt med marken eller med isen och som inte färdas på skenor, och med 2) terräng markområden och isbelagda vattenområden som inte är vägar och som inte är avsedda för motorfordons-, spår- eller lufttrafik."

"4 § Det är förbjudet att utan markägarens eller markinnehavarens tillstånd färdas med, stanna eller parkera motordrivna fordon på markområden i terräng."

"5 § När ett motordrivet fordon förs utanför väg skall iakttas den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver för undvikande av fara och skada. Ett motordrivet fordon skall i terräng användas så att skador på och olägenheter för naturen och den övriga miljön, fastigheter och naturnäringar undviks samt så att bosättningen och den övriga miljön inte störs i onödan."

"6 § Motordrivna fordon får i terräng framföras av personer som fyllt 15 år. Åldersbegränsningen i 1 mom. gäller inte förare av motordrivna fordon vid körning enbart på arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som är avstängda för allmän trafik eller på andra liknande områden.
Ett motordrivet fordon får inte för körning på andra områden än sådana som avses i 2 mom. överlåtas att föras av någon som inte har fyllt 15 år."

Om besiktningen hittar jag olika uppgifter. Jag uppmuntrar dig att kontakta Trafi (trafiksäkerhetverket), kontakt uppgifter: https://www.trafi.fi/sv/trafi/kontaktinformation. I försäkringsärenden är det också bra att kontakta försäkringsbolak. Information som jag kunde hitta om ärenden är motsägelsefulla.

Med vänliga hälsningar, Mika - Ungdomsliv.fi

mopo

Hur ska man trimma en moped?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Det finns olika sätt att trimma en moped, men vi kan inte ge detaljerade beskrivningar på detta. Varför? Jo, eftersom det är olagligt. Om mopedens egenskaper ändras så att den kan köras over 45km/h, så följer en bestraffning i form av böter. En trimmad moped anses vara motorcykel som man inte får köra med mopedkort. Trimning ökar också risken för olyckor i trafiken, så även därför är det ingen bra idé.

h. Linda

Får man böter om moppen går under 65km/h?

Får man böter om moppen går under 65km/h men över 45km/h??? Den är bara urpluggad..... Får man böter då?? TEX den toppar 60 på en räta och man möter polisen... Dom stoppar en men får man böter???

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej

Tack för din fråga. Det finns svar in dina frågor på Decibel-sidan Kör säkert med din moped. Den största hastigheten för mopeder är 45 km/h. Trimning av mopeder är förbjudet och olagligt. Om du kör över 45 km/h och möter polisen så rimligen får du böter. Det kan bli också andra följder, t.ex körkortet kan fördjöjas och fördonsskat för en trimmad moped.

Läs mera från decibel webbsidan.

Hälsar, Mika-Ungdomsliv.fi

Bilskolans skeden

Hej!
Vad gör man på körkortets övnings- och fördjupningsskede?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej och tack för din fråga.

Du undrar vad gör man på körkortets övnings- och fördjupningsskede.

Övningsskedet inleds direkt när du har avlagt ditt körprov och fått ditt körkort. Under övningsskedet återkommer du till bilskolan för en responsperiod. Övningsskedet innehåller bl.a teorilektion och körlektion.

Fördjupande skedet fokuserar på trafikfärdigheter och på att förbättra den ekonomiska körstilen.Fördjupningsskedet innehåller bl.a teolektioner och körlektioner på halkbanan.

Bode övnings- och fördjupningsskedet bör vara bör vara avlagt vid bilskola och registrerat hos Ajovarma inom 2 år från det att ditt körkort har beviljats.

Du kan kontakta din lokal bilskola och diskutera mera om övnings- och fördjupningsskede. De kan berätta mera hur ofta de ordnar dem och t.ex om kostnader.

Hälsningar, Mika - ungdomsliv.fi

 

Köra bil

Jag har haft körkortet i två månaderna nu och har kört väldigt lite pga att jag är rädd för att råka ut för en olycka. Jag kör alldeles för långsamt och känner mig hela tiden paranoid, t.ex. att en fotgängare plötsligt springer över vägen eller att bromsarna slutar fungera. Det känns som om jag är en stor trafikfara.

Är det här normalt?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej!

Tack för din fråga !

De rädslor du beskriver så tror jag att alla har, men man ska ju inte ge dem överhand och låta dem styra vardagen.  

Det är helt naturligt att det kan kännas spännande att köra bil i början, speciellt nu när det är mörkt och halt. Om du känner dig helt osäker så kanske det skulle hjälpa om du har med dig någon när du kör.

Och ofta hjälper det också att köra mycket. Du kan ju övningsköra på sk lugna gator för att få upp ditt självförtroende. Egentligen så handlar bilkörandet också om att lita på sig själv och sitt kunnande. Du har ju fått körkortet och då ska du lita på dig själv och dina kunskaper.

Hoppas körandet börjar fungera och du hittar din chaffis jag!

Tiina P, ungdomsinformatör

Fördjupande skede /andra skede och ätstörning

Hejsan ! Jag fick körkortet i början av februari 2014 . Så måste ha andra skedet fixat tills februari 2016 . Men lider av en ätsörning. Och är inte i kör skick just nu. Är rädd att hamna in på sjukhus också . Så jag undrar ifall jag inte kan köra och ta andra skedet/ fördjupade skedet innan februari ,kommer jag måste ta om hela körkortet då ? Uppkörningen , teori provet o.s.v de där alla i bilskolan pratade om inte fick hända. Eller går de att få ett sjukintyg och att de skulle gälla då tills hälsan e i skick så man kan köra igen ?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej!

Som du säger så skall andra skedet vara gjort senast två år efter att man fått sitt körkort. Andra skedets ändamål är att fördjupa förarskickligheten, och man tränar bl.a. på halkkörning och har körlektioner med en bilskolelärare.

Ett nytt kortvarigt körkort utan ny förarexamen kan beviljas på ansökan endast av något särskilt skäl, vilket du nu har eftersom du lider av en ätstörning och själv säger att du inte är i körskick. Du kan få förlängt kortvarigt körkort genom att ringa eller gå till polisstationen. Det förlängda körkorten kostar några tiotals euro, och den förlängda tiden kan variera beroende på orsaken varför man vill ha förlängt körkort. Det lönar sig också att visa upp sjukintyg. Du kunde också kontakta din bilskola och förklara din situation så kan de säkert också handleda dig vidare.

Hoppeligen får du hjälp med din sjukdom, om inte så sök hjälp! Det finns hjälp att fås, ta kontakt med läkare eller skolhälsovårdaren om du går i skola. I Vasa finns även både poliklinik och dagavdelning för personer som lider av ätstörning. Om du vill ha mer stöd så finns bl.a. ätstörningsförbundet i Finland (Syömishäiriöliitto), som t.ex. ordnar kamratgrupper för personer som lider av ätstörningar.

Lite länk tips:
https://www.poliisi.fi/korkort/korkort_som_berattigar_till_framforande_av_bil
http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/korkort_och_korratt/forarutbildning/bilskoleundervisning
http://www.syomishairioliitto.fi/svenska/index.html

Ta hand om dig!

Ungdomsinformatör Tiina P och studerande Ellen A

svenskspråkig körkortsundervisning

Hejsan! Vet ni om man kan ta körkortet på svenska i Uleåborg?

"Vår samarbetspartner Decibel.fi har skickat den här frågan till Ungdomsliv.fi. Frågan och svaret kommer att synas både här och på Decibels Våga fråga -tjänsten."

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej

Jag har utforskat om det skulle finnas en trafikskola i Uleåborg som skulle ge undervisning på svenska. Hittills har jag hitta några trafikskolor som förutom att de har undervisning på finska har undervisning också på engelska. Det verkar att ingen av trafikskolorna har undervisning på svenska, eller om det finns har de inte marknadsfört det så att informationen kan hittas.

Du kunde kanske fråga någon svenskspråkig jämnårig från Uleåborg om de vet om det finns möjlighter att ta körkort på svenska i Uleåborg.

Mika - Ungdomsliv.fi

Fordonskatt trafik fyrhjuling

Hej!

Funderar på att köpa en trafik fyrhjuling dvs en som går hårdare än 45km/h. Nu undrar jag om man behöver betala fordonskatt eller om det endast är trafikförsäkring som gäller ?

"Vår samarbetspartner Decibel.fi har skickat den här frågan till Ungdomsliv.fi. Frågan och svaret kommer att synas både här och på Decibels Våga fråga -tjänsten."

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej

Tack för din fråga.

På Trafis (Trafiksäkerhetsverket) webbsidorna hittar du allt information om fordonsskatt, http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/beskattning/fordonsskatt.

"Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt. Fordonsskatten kan bildas enligt följande:

grundskatt – t.ex. bensindrivna personbilar

drivkraftsskatt – t.ex. dieseldrivna lastbilar

grundskatt + drivkraftsskatt – t.ex. dieseldrivna personbilar

Fordonsskatt ska betalas för person- och paket- och lastbilar, dvs. fordon som hör till kategorierna M och N, och som är införda i fordonstrafikregistret."

(Källa: www.trafi.fi)

Eftersom det är en särskild skatt relaterad fråga, är det bäst att du frågar om saken diret från Trafi, som är sakkunnig i ärenden. Trafis Fordonsskatterådgivningen svarar i frågorna per telefon vardagarna kl. 8:00 - 18:00, telefon 029 534 5125 (lna/msa). Du kan även skicka den e-post: verotus(at)trafi.fi

Mvh, Mika - Ungdomsliv.fi

skaffa körkort utan bil

är det smart att skaffa körkort om man inte har tänkt skaffa bil i dagsläget? kommer man att "glömma" bort hur man kör om man inte har kört sen man fått kortet? har tänkt skaffa bil om ca 4 år.

"Vår samarbetspartner Decibel.fi har skickat den här frågan till Ungdomsliv.fi. Frågan och svaret kommer att synas både här och på Decibels Våga fråga -tjänsten."

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej!

Tack för din fråga! I din fråga om det är smart att skaffa körkort om man inte har en egen bil. Det är nog ofta till fördel att ha tillgång till bil speciellt när man har just fått körkort för att sk upprätthålla körkunskapen och samt trafikvanan. Inte glömmer man bort körkunskaperna men man blir kanske ofta lite osäker i trafiken . Har du möjlighet att använda bil tex  föräldrarnas bil  så underlättar det ju.  Det är många ungdomar som inte har egen bil utan att de har tillgång till bil. Och ofta har de inte heller tillgång till bil varje dag utan någon gång och de klarar sig bra med körandet. Detta är något som du måste avgöra själv, efter som du känner dig bäst själv. Här har du lite information om http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/korkort_och_korratt

Lycka till med körkortet!

Tiina - Reimari.info 

Moped förbud

Hej decibell. Jag har av mina föräldrar fått moped förbud! Dem säger att jag inte får ta mopedkort fören jag blir 18 år! Inte heller traktor eller mopedbil eller vespa. INGET! Jag blir arg jag vill kunna fara o köra med mina kaverin på sommaren. Dem fattar ej! Dem hade mopon då dem var unga! Jag fyller 15 nu i maj ifall ni vill veta men va ska jag göra?

"Vår samarbetspartner Decibel.fi har skickat den här frågan till Ungdomsliv.fi. Frågan och svaret kommer att synas både här och på Decibels Våga fråga -tjänsten."

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej och tack för din meddelande.

Har du diskutera närmare med dina föräldrar värför de har gjort beslut att du inte får ta mopedkort? Vi rekommenderar att du skulle diskutera ännu närmare om saken och höra föräldrarnas argumenter. Samtidigt kan du berätta dina argumenter varför du tycker att du borde få ta mopedkort.

Du är ännu minderårig och dina föräldrar har ansvar för din uppfostran. Det att föräldrar förbjuder något är möjligt, och de har säkert argumentation till sin beslut.

Har det sp bra och hoppas att du har bra diskussion med dina föräldrar om saken.

Mika - Ungdomsliv.fi

Sidor