Ställ din egen fråga

Frågor-spalten är för ungdomar i åldern 13-30. På Frågor-spalten kan du ställa dina enga frågor.  Ungdomsinformatörer och sakkunniga svarar i frågorna innom 5 dagar. Du kan även läsa och kommentera på andras frågor.

Principen är att respektera alla användare, samt en vänlig atmosfär. Var och en ansvarar för sin egen fråga, du får inte uppträda som en annan person. Publicera inte dina enga eller andra personers information, såsom e-post, telefonnummer eller adress.

När du ställer din egen fråga skriv in din signatur och välj åldersgrupp, kön och ort. Ort och kön visas endast till dem som svarar i frågorna. Du ska även ge din fråga en rubrik och välja vilken kategori du tycker att din fråga hör under. Markerade med *) är obligatoriska. Du kan också ställa din fråga som en privat fråga.

Frågan eller kommentaren publiceras efter en ungdomsinformatör har läst igenom dem. 
Koordinaatti ansvarar för tjänsten.

Ställ in din egen fråga genom att fylla i formuläret nedan!

Privata frågor visas endast för administratörer på ungdomsliv.fi. Svar på din fråga skickas till bifogade e-post adress.