Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Föräldrarnas skilsmässa

I livet kan Du möta olika krispunkter och föräldrarnas skilsmässa en av de vanligaste livskriserna. Situationen kan uppstå plötsligt eller då har Du redan fått nys om saken. För somliga kan föräldrarnas skilsmässa snarare vara även lättnad än chock. Skilsmässan är inte barnens fel under några omständigheter.

Att föräldrarna tar/har tagit ut skilsmässan kan förorsaka känslor av många olika slag. Somliga kan känna sig till exempel övergivna, osäkra, ledsna, ångestfulla, ilskna eller ensamma då den ena/ene av vuxna inte mer är fysiskt närvarande i det dagliga livet och barndomsfamiljen splittras. Alla känslor är tillåtna och det är ju önskvärt att möta sina egna känslor modigt.

Hos somliga syns skilsmässan inte nödvändigt direkt på känslosidan, men den kan förorsaka kroppsliga reaktioner, såsom till exempel sömnlöshet, trötthet eller koncentrationssvårigheter. Andra i sin tur kan bli översnälla eller aktsamma. Kropparna är olika och de förnimmelser som förorsakats av skilsmässan förekommer hos var och en på något annorlunda sätt.

Skilsmässan kan påverka ditt eget känsloliv också så att Du börjar tänka på dina egna mänskliga relationer. Du bör ändå komma ihåg att parförhållande mellan dina föräldrar inte är ditt parförhållande. Det går inte att helt jämföra någons parförhållande med sitt eget.

Du kan känna att Du snabbt måste bli självständigt. Det här är ändå inte fallet. Trots att skilsmässan också medför psykisk tillväxt, betyder det inte att man antar dig vara vuxen.

Kom ju ihåg att Du varken behöver fungera som en terapeut för någondera av dina föräldrar eller som en budbärare mellan dem. Det är vuxnas uppgift att avgöra dessa problem på ett moget sätt. Du har rätt till att älska båda dina föräldrar, vare sig de är tillsammas eller ha skiljt sig.

I något skede kan föräldrarnas nya partner komma med i bilden. Att din egen förälder söker efter en ny partner och hennes/hans sexualitet kan kännas vara främmande och oangenämt. Om det är möjligt, kan Du komma överens med dina föräldrar hur man ska förfara i er familj så att ingen skulle känna sig besvärad.

Det viktigaste är att tala om dina egna upplevelser med dina föräldrar. Du kan få hjälp från en alldeles utomstående person som Du kan ty dig till när Du har det svårt. Till exempel skolans/hälsovårdscentralens psykolog kan erbjuda hjälp i form av lyssnande. Du kan kontakta också läkare ifall skilsmässan förorsakar kraftfulla symtom. Du hittar hjälp från familjerådgivningsbyråer (ortvis) samt genom skilsmässogrupper avsedda för barn. Om Du börjar ha självdestruktiva tankar, skulle det vara bra att tala om dessa tankar, utöver den trygga vuxna/vuxne, också med en läkare för att kunna stabilisera krissituationen.

Kriserna är tråkiga men Du kan klara dig av dem.

För att få mera information se:

Yle Areena berättelse om föräldrarnas skilsmässa

Yle Areena berättelse om föräldrarnas skilsmässa

Yle Areena tips att ge en kompis vars föräldrar skiljer sig

Yle Areena tips till dig som är med om en skilsmässa

Yle Areena tips till dig som är med om en skilsmässa

 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.