Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot on uusi Euroopan Unionin tukema ohjelma 18–30-vuotiaille. Ohjelmapäätös on toistaiseksi tehty vuosille 2018–2020.

Solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret pääsevät vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisestikin. Tällaisia yhteiskunnallisia haasteita voivat olla esimerkiksi eriarvoistuminen, ilmastonmuutos tai vihamielinen asennoituminen eri kulttuureja kohtaan.

Mitä solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen antaa?

  • mahdollisuuden toimia tuetusti jonkin itselle tärkeän asian puolesta joko ulkomailla tai omassa asuinmaassa
  • työelämätaitoja, kansainvälistä osaamista, kielitaitoa, itsevarmuutta ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa – kiinnostavan lisän CV:hen ja paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla
  • uusia kokemuksia, kansainvälisiä verkostoja ja mahdollisuuksia laajentaa omaa maailmankuvaa

Kuka voi osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin?

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret. Osallistumiselle ei ole koulutukseen, työkokemukseen tai kielitaitoon liittyviä vaatimuksia. Nuoret, joilla on osallistumista vaikeuttavia esteitä kuten pitkäaikaissairaus tai vamma, saavat osallistumiseensa erityistä tukea.

Miten solidaarisuusjoukkoihin pääsee mukaan?

Solidaarisuusjoukkoihin liitytään Euroopan nuorisoportaalissa. Liityttyäsi voi itse hakea kiinnostavia paikkoja, tai vapaaehtoispalvelua, työ- ja harjoittelupaikkoja tarjoavat organisaatiot voivat olla yhteydessä sinuun. Rekisteröityä voi jo 17-vuotiaana.

Vapaaehtoispalvelusta kiinnostuneiden kannattaa myös etsiä itselle tukiorganisaatio omasta asuinmaasta. Tukiorganisaatio voi auttaa sinua löytämään mieluisen paikan. Tukiorganisaatioita voit etsiä tästä tietokannasta.

Mitä solidaarisuusjoukoissa voi tehdä?

Solidaarisuusjoukkoihin kuuluu kolme eri toimintotyyppiä: vapaaehtoispalvelu, työ- ja harjoittelupaikat ja solidaarisuusprojektit. Valtaosa ohjelman rahoituksesta käytetään kansainväliseen vapaaehtoispalveluun.

Vapaaehtoispalvelussa toimit vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa 2–12 kk ajan. Tietyissä tapauksissa kesto voi olla myös lyhyempi. Vapaaehtoispalveluun voi osallistua yksin tai yhdessä ryhmän kanssa. Useimmiten vapaaehtoispalveluun lähdetään ulkomaille, mutta jos lähtö on jostain syystä hankalaa, voi palvelun suorittaa myös omassa asuinmaassa. Osallistuja saa matkakulukorvauksen, majoituksen, ruoat, vakuutuksen, pienen taskurahan ja valmennusta.

Työ- ja harjoittelupaikkoja ohjelmassa on tarjolla huomattavasti vähemmän. Toimenkuvat voivat vaihdella nuoren osaamisen ja työantajan tarpeiden mukaan, mutta tällöinkin työskennellään jonkin yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen parissa. Harjoittelun kesto on 2–6 kuukautta ja työjakson pituus 3–12 kuukautta. Useimmiten työhön tai harjoitteluun lähdetään ulkomaille, mutta jos lähtö on jostain syystä hankalaa, voi työ- tai harjoittelujakson tehdä myös omassa asuinmaassa. Työ ja harjoittelu on palkallista ja palkan maksaa työnantaja. Lisäksi osallistuja saa matkakulukorvauksen ja muuttotukea.

Solidaarisuusprojektit ovat vähintään viidestä nuoresta koostuvan ryhmän ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa. Projekteilla pyritään positiiviseen muutokseen omassa lähiympäristössä. Solidaarisuusprojektit parantavat nuorten vaikutusmahdollisuuksia, rohkaisevat aktiiviseen kansalaisuuteen ja antavat tekijöilleen tärkeitä projekti- ja yhteistyötaitoja. Aiheen ja toteuttamistavan tekijät valitsevat itse. Aihe voi olla esimerkiksi ihmisoikeudet ja toteuttamistapa neulegraffiti – valinta on sinun! Solidaarisuusprojektin kesto on 2–12 kuukautta. EU-tukea saa toimintakuluihin sekä mahdollisen ohjaajan kuluihin.

Tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin hakee yleensä organisaatio. Solidaarisuusprojekteissa myös nuorista koostuva ryhmä voi toimia hakijana.

Linkit:

Euroopan solidaarisuusjoukot Euroopan nuorisoportaalissa

Solidaarisuusprojektit Euroopan komission sivuilla.

Solidaarisuusprojektit Opetushallituksen sivuilla.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset&osoitteet valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 22.03.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.