Do it yourself

“Gör din egen videotutorial och vinn otroliga produktpriser!’

Anmälningstiden har gått ut. Alla videor som tas med i tävlingen publiceras under Mediekunskapsveckan 9-15.2.2015 på De ungas förespråkare: www.ungdomsliv.fi/foresprakare. Vinnarvideona publiceras på Ungdomsliv.fi och vinnarna kontaktas även personligen.

Användningsvillkor och insamling av uppgifter

Videorna som deltar i tävlingen publiceras på De ungas förespråkare på Ungdomsliv.fi. Tävlingsvideorna laddas inte upp på Ungdomsliv.fi-sajtens server utan de länkas dit från sin ursprungliga källa (YouTube eller Vimeo). Videolänkarna tas inte bort från tjänsten utan de syns även efter att tävlingen tagit slut. Tävlingsanordnaren förbehåller sig rätten att lyfta fram videon på tjänstens framsida även senare. Information om tävlingen och videorna förmedlas även via andra kanaler, så som på Ungdomsliv.fi:s sociala media (Facebook, Twitter, Instagram) samt på samarbetspartnernas sajter och sociala media.

Vi förbehåller oss rätten att inte publicera otillbörliga videor.

Personuppgifterna som samlas in då videorna anmäls till tävlingen används endast för att ta kontakt med vinnarna. Uppgifterna förmedlas heller inte vidare till tredje parter. Tävlingsvideorna publiceras med signatur, det riktiga namnet på videons upphovsman publiceras inte.

Tävlingens arrangör

Tävlingen ordnas av Koordinaatti - Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. Koordinaatti är en allmännyttig, ideell organisation vars verksamhet finansieras av utbildnings- och kulturministeritet. Koordinaatti är en del av Uleåborgs stadsorganisation. Ungdomsliv.fi är en nationell ungdomsinformations- och rådgivningstjänst på nätet som produceras och underhålls av Koordinaatti. På Ungdomsliv.fi kan alla ungdomar som bor i Finland söka information och svar på livets viktiga frågor.

Arrangörens kontaktuppgifter:
Koordinaatti - Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet
nutikoordinaatio(at)ouka.fi
www.koordinaatti.fi/sv/kontaktuppgifter

Videotävlingen är en del av Mediekunskapsveckans verksamhet och det Nationella audiovisuella arkivet KAVI står för den nationella koordineringen. Mera information om Mediekunskapsveckan: www.mediataitokoulu.fi/mediekunskapsveckan/