Får jag stanna hemma?

Hej. Mina föräldrar har diskuterat denna sak redan länge och jag undrar om jag kan stanna hemma här i Esbo. Min pappa har ett projekt pågående i Norge och mina föräldrar vill att jag och min syster följer med honom till norge. Mamma har ett eget stort projekt här i Finland och hon vill ta det allvarligt nu, men hon måste kanske flytta till Vasa. Så jag undrar om jag som 14 (snart 15) kan stanna här hemma med min bror som fyller 19. Pengar och boningsplats är inte någon problem och mina föräldrar skulle komma och häsla på så ofta dom kan.